Kaldırma Ekipmanları

Kaldırma Ekipmanları

Kaldırma ekipmanı, işte ekipmanının ankrajının yapılması, sabitlenmesi ve desteklenmesinde kullanılan aksesuar ve ataşmanları da kapsayacak şekilde yüklerin veya kişilerin kaldırılması veya indirilmesinde kullanılan tüm ekipman ve makineleri ifade eder.