Halat ve Ekipmanları

Halat ve Ekipmanları

Çelik halat belli sayıdaki hareketli parçalardan oluşmaktadır. Bu parçaları sürekli bir şekilde birbirleri ile etkileşim halindedirler. Makine sistemi olarak da tanımlanmaktadır. Çelik halat; damarlar, teller ve bir özneden oluşmaktadır. Ana maddesi çelik teldir. Önceden belirlenmiş olan fiziksel özelliklere ve bunun yanı sıra anma dayanıma sahip teller dikkatli bir şekilde işlenmektedir. Böylelikle belirli bir forma sokulur ve çelik halatların üretimi sağlanır.